Meestgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij.

Deze en andere vragen krijgen wij vaak. Daarom hebben we ze gebundeld onder de meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 • De trend is dat zorgverleners zich steeds vaker verzamelen in één gebouw. Het opzetten van zo’n eerstelijnscentrum is daarmee één van de grootste uitdagingen waar zorgverleners mee worstelen. Deze website draagt er aan bij dat zorgverleners niet langer zelf het wiel hoeven uit te vinden. Op deze manier hopen SPH en NLII zorgverleners op weg te helpen.

 • Deze website is gericht op zorgverleners die er aan denken of reeds zijn begonnen met het opzetten van een eerstelijnscentrum. Dit kunnen huisartsen of apothekers zijn, maar ook tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen of andere zorgverleners.

 • De lancering van deze website komt voort uit het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van SPH, waarbij SPH extra inspanningen verricht op het gebied van zorg. Zo heeft SPH samen met NLII het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds opgericht, waarmee een positieve maatschappelijke impact gerealiseerd wordt, die in het belang is van haar deelnemers. Deze website is het volgende initiatief, waarbij zorgverleners ondersteuning wordt aangeboden door het aanbieden van onafhankelijke informatie, ook over alle alternatieve financieringsmogelijkheden.

 • De belangrijkste tip is om te kiezen voor een gestructureerde aanpak. Het opzetten van een eerstelijnscentrum begint niet met een gebouw dat toevallig leeg is komen te staan, maar met een visie over de optimale zorg aan uw patiënten. Een heldere en gedeelde zorgvisie biedt de grootste garantie op chemie tussen zorgverleners die zich hebben verzameld in een gebouw. De vervolgstappen daarna om tot een succesvol eerstelijnscentrum vormen de structuur van deze website.

 • Stop! De meest gemaakte fout bij het opzetten van een eerstelijnscentrum is dat er wordt gestart met de keuze voor het gebouw. Daar gaan echter veel essentiële stappen aan vooraf, zoals het uitwerken van een heldere visie die aansluit op de behoefte van uw patiënten en het nadenken over het financiële plaatje. Pas daarna is het juiste moment aangebroken om over een locatie na te denken, waarbij flexibiliteit en daarmee toekomstbestendigheid een eerste vereiste is. Het zou wel heel toevallig zijn, wanneer de locatie die u nu op het oog heeft, aan alle voorwaarden voldoet.

 • Eén van de belangrijkste lessen uit de praktijk is dat een gedeelde zorgvisie essentieel is voor het slagen van een eerstelijnscentrum. Een gedeelde zorgvisie betekent dat men gelooft in elkaars behandelmethoden, zodat patiënten op de juiste zorgverlener kunnen worden doorverwezen. Alleen bij deze kruisbestuiving heeft het verzamelen van zorgverleners in één gebouw toegevoegde waarde. Er zijn voorbeelden bekend waarbij deze stap was overgeslagen en zorgverleners “elkaar de tent uit vochten”.

 • Breng zodra u begint met nadenken over het opzetten van een zorgcentrum alle mogelijke belanghebbenden in kaart. Deze belanghebbenden bestaan uit patiënten, het personeel, de gemeente, de omwonenden, de betrokken adviseurs en andere zorgverleners in de regio. Onderhoud gedurende het gehele proces goed contact met deze belanghebbenden. Gebrek aan draagvlak onder bijvoorbeeld de gemeente of bewoners blijkt in de praktijk een veel voorkomende blokkade voor het succesvol opzetten en runnen van een Eerstelijnscentrum.

 • Een langdurige samenwerking begint met een heldere visie op deze samenwerking. Bij een lichte samenwerking werkt iedereen zo zelfstandig mogelijk onder één dak, zonder dat er sprake is van gemeenschappelijke (wacht)ruimtes en overkoepelend management. Bij een intensievere samenwerking wordt al snel gekozen voor één balie, één wachtkamer en een gezamenlijke lunch- en vergaderruimte. Naarmate de samenwerking intensiever wordt zijn uitgebreidere (juridische) afspraken ook over uittreding, goodwill en concurrentiebeding vereist. Om de organisatie in goede banen te leiden, is dan vaak een professioneel managementteam nodig en op bestuurlijk vlak een rechtspersoon. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Samenwerken.

 • Het in kaart brengen van alle kosten is uiteraard vereist voor het maken van de juiste afwegingen. Betrek daarbij de kosten voor, tijdens en na de ontwikkeling van het eerstelijnscentrum.

  Ga er daarbij niet vanuit dat alle kosten zomaar gedeeld kunnen worden tussen de zorgverleners die participeren in het eerstelijnscentrum. Meer hierover kunt u leven in het hoofdstuk Kosten.

 • Een ondernemingsplan brengt de kansen en risico’s gedetailleerd in kaart. Het plan start met een verkenning van de ontwikkelingen in de markt en beschrijft vervolgens de oplossing die uw eerstelijnscentrum voor patiënten zal bieden te beschrijven. Vervolgens dient het plan een compleet financieel overzicht te geven. Zie voor meer informatie de checklist voor het maken van een ondernemingsplan.

 • Wanneer u de fase van visievorming hebt afgerond wordt het tijd om na te denken over de financiering. Daarbij staat u voor de keuze eigen middelen in te brengen of een beroep te doen op een bank, een informele investeerder of een beleggingsfonds. Iedere financieringsvorm heeft voor- en nadelen en consequenties voor de inkomsten, het eigendom, zeggenschap en risico’s rondom het eerstelijnscentrum. Betrek in deze afweging ook niet-financiële argumenten, zoals de mogelijkheid tot focus op uw expertise (zorgverlening) en wat het beste is voor uw nachtrust. Meer over de financiering leest u in het hoofdstuk Financiering.

 • Om te weten of een bepaalde locatie geschikt is kunt u het beste de lijst van aandachtspunten aflopen. Deze lijst heeft onder andere betrekking op de demografische gegevens, de bereikbaarheid en reeds bestaande zorgvoorzieningen in de buurt. Daarnaast dient u ook rekening te houden met belanghebbenden, zoals bewoners of de gemeente die de komst van een eerstelijnscentrum kunnen blokkeren.

 • Een eerstelijnscentrum dient aan een lange lijst van eisen te voldoen, zoals voldoende ruimte, privacy, toegankelijk- en duurzaamheid. Zo mogen bij een bestaand gebouw bouwkundige beperkingen een optimale indeling niet in de weg staan. Verder is het belangrijk te letten op de uitstraling van een gebouw en de mogelijkheden tot uitbreiding. Meer hierover vind u in het hoofdstuk Bouw.

 • Bij het maken van deze website is er bewust voor gekozen om geen lijst op te nemen met adviseurs die ondersteuning bieden bij het opzetten van een eerstelijnscentrum. Gezien hun grote aantal zou iedere lijst een willekeurige steekproef zijn en tot bezwaren van niet vermelde adviseurs leiden. Wel hebben wij selectiecriteria opgenomen, die kunnen helpen bij het selecteren van een geschikte adviseur.