Onze achtergrond

Onze achterban staat voor een grote uitdaging.

Wie wij zijn

Deze website is tot stand gekomen op basis van een gezamenlijke inspanning tussen:

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

SPH is het beroepspensioenfonds van, voor en door huisartsen en voert de pensioenregeling uit voor ruim 19.000 huisartsen en voormalig huisartsen. Alle soorten huisartsen nemen deel aan de pensioenregeling: vrijgevestigde huisartsen, waarnemende huisartsen, huisartsen in dienstverband en DGA’s. (directeur groot aandeelhouder in een B.V.) SPH streeft voor haar deelnemers naar een betrouwbaar pensioen op basis van een heldere regeling, een kostendekkende premie, een goed beleggingsrendement en een kosteneffectieve uitvoering. SPH heeft een belegd vermogen van ruim 10 miljard euro.

SPH vindt dat de zorg voor een goed pensioen verder gaat dan een pensioenuitkering alleen. Om die reden heeft SPH een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd waarin extra aandacht bestaat voor het thema “zorg”. SPH wil haar deelnemers ondersteunen, onder andere door hen op weg te helpen bij het opzetten van een eerstelijnscentrum. Johan Reesink, voorzitter SPH: “Het opzetten van een eerstelijnscentrum vormt een grote uitdaging voor onze deelnemers. Deze website geeft huisartsen inzicht in de belangrijkste aandachtspunten bij het opzetten van een eerstelijnszorgcentrum”. Hiernaast heeft SPH medio 2016 in samenwerking met NLII een zorgvastgoedfonds opgezet dat investeert in eerstelijnszorgcentra, beschermd wonen en verpleeghuizen.

Nederlandse Investeringsinstelling (NLII)

De Nederlandse Investeringsinstelling is opgericht om institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in maatschappelijk relevante thema’s binnen de Nederlandse economie te investeren. Er is in Nederland behoefte aan een meer gevarieerd aanbod van financieringsbronnen. Institutionele beleggers kunnen een belangrijke rol spelen om in deze behoefte te voorzien. Individuele investeringsvragen zijn vaak klein en te versnipperd om te kwalificeren als belegging voor institutionele beleggers. NLII ontwikkelt, in samenwerking met direct betrokken partijen, beleggingen die voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers. Op het gebied van zorgvastgoed heeft NLII samen met SPH onderzoek gedaan naar de barrières bij het opzetten van een eerstelijns centrum. “Het opzetten van een eerstelijnscentrum is een complexe exercitie waar zorgverleners slechts beperkt mee in aanraking komen. Om dat proces te faciliteren, is het van belang dat er goede inhoudelijke procesinformatie beschikbaar is waardoor zorgverleners geholpen worden in hun ambities” aldus Loek Sibbing, CEO van NLII. NLII is partij bij het in juli 2016 gelanceerde NLII Apollo Zorgvastgoedfonds.

NB: Bij de totstandkoming van deze website is gebruik gemaakt van de ervaring en expertise van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen.