Lessen uit de praktijk

Aan welke eisen dient het gebouw te voldoen?

Een eerstelijnscentrum dient aan een lange lijst van eisen te voldoen, zoals voldoende ruimte, privacy, toegankelijk- en duurzaamheid. Zo mogen bij een bestaand gebouw bouwkundige beperkingen een optimale indeling niet in de weg staan. Verder is het belangrijk te letten op de uitstraling van een gebouw en de mogelijkheden tot uitbreiding. Meer hierover vind u in het hoofdstuk Bouw.