Lessen uit de praktijk

Hoe verkrijg ik een volledig kostenplaatje?

Het in kaart brengen van alle kosten is uiteraard vereist voor het maken van de juiste afwegingen. Betrek daarbij de kosten voor, tijdens en na de ontwikkeling van het eerstelijnscentrum.

Ga er daarbij niet vanuit dat alle kosten zomaar gedeeld kunnen worden tussen de zorgverleners die participeren in het eerstelijnscentrum. Meer hierover kunt u leven in het hoofdstuk Kosten.