Lessen uit de praktijk

Hoe zorg ik voor een soepele samenwerking tussen de zorgverleners?

Een langdurige samenwerking begint met een heldere visie op deze samenwerking. Bij een lichte samenwerking werkt iedereen zo zelfstandig mogelijk onder één dak, zonder dat er sprake is van gemeenschappelijke (wacht)ruimtes en overkoepelend management. Bij een intensievere samenwerking wordt al snel gekozen voor één balie, één wachtkamer en een gezamenlijke lunch- en vergaderruimte. Naarmate de samenwerking intensiever wordt zijn uitgebreidere (juridische) afspraken ook over uittreding, goodwill en concurrentiebeding vereist. Om de organisatie in goede banen te leiden, is dan vaak een professioneel managementteam nodig en op bestuurlijk vlak een rechtspersoon. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Samenwerken.