Lessen uit de praktijk

Wat houdt “een gedeelde zorgvisie” precies in?

Eén van de belangrijkste lessen uit de praktijk is dat een gedeelde zorgvisie essentieel is voor het slagen van een eerstelijnscentrum. Een gedeelde zorgvisie betekent dat men gelooft in elkaars behandelmethoden, zodat patiënten op de juiste zorgverlener kunnen worden doorverwezen. Alleen bij deze kruisbestuiving heeft het verzamelen van zorgverleners in één gebouw toegevoegde waarde. Er zijn voorbeelden bekend waarbij deze stap was overgeslagen en zorgverleners “elkaar de tent uit vochten”.